מה נחקר

פרק 11 - איך מוצאים חומרים לתאים סולריים עם ד"ר חנה נועה ברעד

Episode Notes

במעבדה שחנה נועה ברעד מנהלת מחפשים חומרים חדשים לבנות מהם תאים סולריים באמצעות מדע חומרים קומבינטורי. מה זה תא סולרי? למה מעניין למצוא חומרים חודשים לבנות מהם תא סולרי? מה זה מדע חומרים קומבינטורי? איך משפרים תכונות של חומר בעזרת כימיה חישובית? ואיך כל
זה קשור לסטארט אפ מעניין בשם Materials Zone?
פרק ראשון על כימיה עם מסר חשוב בסופו :)