מה נחקר

פרק 16 - על כלכלת מימן עם שמואל גונן

Episode Notes

כלכלת מימן היא רעיון לפיו העולם צריך להשתמש במימן(שאינו מתכלה ואינו מזהם) כמקור אנרגיה עיקרי במקום בנפט (שמתכלה, מזהם ואף יוצר בעייתיות פוליטית) כנהוג כיום. במעבדה ששמואל גונן חוקר בה מנסים לקדם את הנושא באמצעות מחקר אקדמי וראש המעבדה - ד"ר ליאור אלבז - פעיל בקידום הרעיון בקרב מקבלי החלטות בישראל. בשיחה עם שמואל דיברנו על מימן, למה כדאי להתקדם לעבר כלכלת מימן, איך מפיקים ממימן אנרגיה, איך חוקרים את הנושא, מה מצאו בתחום ואיך כל זה קשור לנאסא ולרחפנים? כל זאת ועוד בפרק :)